Zápis Registrovaného sociálneho podniku do obchodného registra

Bol Vám udelený štatút registrovaného sociálneho podniku ?V tom prípade máte povinnosť túto skutočnosť zapísať do Obchodného registra Slovenskej republiky alebo do iného príslušného registra, v ktorom je Vaša právnická osoba evidovaná.Štatút registrovaného…

Continue ReadingZápis Registrovaného sociálneho podniku do obchodného registra

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Implementáciou európskych smerníc bol novelizovaný zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorý zaviedol s účinnosťou od 1.11.2018 povinnosť zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod. Predmetná novela poukazovala na snahu zamedziť praniu špinavých…

Continue ReadingZápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra