Kataster

Poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pozemkového práva

Naše služby

Poskytovanie právneho poradenstva vrátane zastupovania v katastrálnom konaní.

Poskytovanie právnych služieb pri prevode, nájme, darovaní, zámene nehnuteľnosti, výkupe pozemkov.

Vypracovanie podkladov k zriadeniu záložného práva, k vzniku vecného bremena.

Vypracovanie
kúpnej zmluvy
pri kúpe a predaji nehnuteľnosti.

rawpixel-633841-unsplash-copyright.jpg

Katastrálne konanie

      Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Konanie o povolení vkladu do katastra sa začína na návrh účastníka konania. Vlastnícke právo však prechádza na majiteľa až odo dňa rozhodnutia príslušného okresného úradu – odbor katastrálny, o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Vypracujeme návrh na vklad nehnuteľnosti do katastra, akékoľvek zmeny a ďalšie služby spojené s katastrom nehnuteľností. Cena správneho poplatku je vďaka elektronickému podaniu polovičná, tzn. že pri zrýchlenom zápise do katastra nezaplatíte poplatok 266€, ale iba 133€. Pre detailnejšie informácie a poradenstvo nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

Sme súčasťou Advokátskej kancelárie JUDr. Eduarda Šošku.