Zoznam hospodárskych subjektov (ZHS): Kľúč k efektívnejšiemu verejnému obstarávaniu

ZHS zefektívňuje verejné obstarávanie tým, že centralizuje overené informácie o podnikateľoch, čím eliminuje potrebu ich opakovaného overovania. Podľa našich skúseností, zápis do ZHS prináša podnikateľom najmä tieto výhody:

  • Účasť na elektronických verejných obstarávaniach: Od 1.2.2023 je zápis nevyhnutný pre účasť v elektronickom kontraktačnom systéme (EKS), čo je základná platforma pre mnohé verejné zákazky.
  • Znížená administratíva: Zapísané subjekty sú oslobodené od predkladania množstva dokumentov, ako sú potvrdenia o bezdlžnosti či výpisy z registra trestov, pri každej zákazke.
  • Kde zistím, či som v ZHS zapísaný: Zoznam je verejne dostupný na webovom sídle https://www.uvo.gov.sk/ , čo umožňuje transparentnosť a jednoduchý prístup k informáciám o dodávateľoch. Rovnako si tu podnikatelia vedia overiť platnosť ich zápisu.

Správcom ZHS je Úrad pre verejné obstarávanie, založený na základe zákona č. 343/2015 Z. z. Zápis nie je povinný pre všetky subjekty, ale je nevyhnutný pre tých, ktorí chcú využívať EKS. Sankcie hrozia podnikateľom iba v prípade prehlásenia nepravdivých informácií, čo vedie k pokutám 1 000 až 10 000 eur a zákazu účasti na verejných zákazkách na tri roky.

TU SA PRIHLÁSTE NA NÁŠ NEWSLETTER!