Občianske združenie / Nezisková organizácia

O.Z.

Potrebujete založiť občianske združenie? Tu ste na správnej adrese, celý proces založenia a následného vzniku občianskeho združenia v zmysle zákona 83/1990 Z.z. o združovaní občanov vybavíme online bez potreby fyzickej návštevy našej advokátskej kancelárie.
Cena za zápis predstavuje sumu 99 eur a je konečná!

Postup

 • Úvodná konzultácia
 • Kreácia zakladateľských dokumentov
 • Zápis združenia do registra mimovládnych neziskových organizácii
 • Registrácia stanov OZ
 • Pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • Registrácia na 2% z daní (na vyžiadanie)

Postup

 • Úvodná konzultácia
 • Kreácia zakladateľských dokumentov
 • Komunikácia s príslušným okresným úradom
 • Zápis NO do registra mimovládnych neziskových organizácii
 • Pridelenie identifikačného čísla organizácie

N.O.

Proces založenia a vzniku neziskovej organizácie upravuje zákon 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Obdobne vieme vybaviť celý proces registrácie neziskovej organizácie online bez nutnej návštevy našej advokátskej kancelárie.
Cena za službu predstavuje sumu 289 eur a je konečná!

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

Sme súčasťou Advokátskej kancelárie JUDr. Eduarda Šošku.