Koľko zaplatíme za zápisy do obchodného registra od 1. apríla 2024?

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19.12.2023 schválila tzv. konsolidačný balíček, ktorého súčasťou je aj aj novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon“). Z dôvodovej správy k zákonu vyplýva, že valorizácia sadzieb poplatkov reflektuje na infláciu a rovnako na fakt, že súdne poplatky boli naposledy menené pri zavedení eura.

Od apríla 2024 dochádza k významným zmenám v poplatkoch za zápisy do obchodného registra, čo ovplyvní podnikateľov na Slovensku. Tieto zmeny zahŕňajú:

  1. Poplatok za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sa zvyšuje zo 150 eur na 220 eur.
  2. Zápis akciovej spoločnosti bude stáť 550 eur namiesto pôvodných 375 eur.
  3. Prvý zápis iných právnických osôb, ako napríklad s.r.o., sa zvýšil zo 150 eur na 220 eur.
  4. Zápis organizačnej zložky podniku právnickej osoby bude stáť tiež 220 eur, pôvodne to bolo 150 eur.
  5. Poplatok za zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby vzrástol na 220 eur z pôvodných 150 eur.
  6. Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva bude stáť 220 eur, namiesto predchádzajúcich 165 eur.
  7. Zápis zmien alebo doplnení údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby sa zvýšil z 33 eur na 50 eur.
  8. Návrh akcionára na zvolanie valného zhromaždenia si vyžiada poplatok 140 eur, predtým to bolo 99 eur.
  9. Predĺženie lehoty pre rozhodnutie o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra teraz stojí 140 eur, pôvodne 100 eur.

Tieto zmeny sú dôsledkom legislatívnych úprav a reflektujú potrebu prispôsobenia poplatkov súčasnej ekonomickej situácii.

Chcete byť pravidelne informovaný o nových zákonných povinnostiach a novinkách zo sveta práva?

TU SA PRIHLÁSTE NA NÁŠ NEWSLETTER!