Zahraničné spoločnosti v Registri partnerov verejného sektora

Pred prijatím zákona o Registri partnerov verejného sektora bola najviac skloňovaná téma transparentnosť vlastníckej štruktúry spoločností so sídlom v daňových rajoch, umožňujúca efektívne zahaliť prehľadnosť vlastníckej štruktúry spoločností, tým, že v obchodnom registri…

Continue ReadingZahraničné spoločnosti v Registri partnerov verejného sektora

Konečný užívateľ výhod pri Fyzickej osobe – podnikateľovi

V tejto časti sa budeme venovať identifikácii konečného užívateľa výhod pri fyzickej osobe – podnikateľovi. Fyzické osoby - podnikatelia sú v Registri partnerov verejného sektora (ďalej tiež RPVS) označovaní pod rôznymi právnymi…

Continue ReadingKonečný užívateľ výhod pri Fyzickej osobe – podnikateľovi

Register partnerov verejného sektora a účel jeho zavedenia

Zákon o registri partnerov verejného sektora (ďalej tiež „zákon o RPVS“) dopĺňa triádu právnych predpisov (Zákon číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Zákon číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, Nariadenie vlády č. 498/2011)…

Continue ReadingRegister partnerov verejného sektora a účel jeho zavedenia